Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • Barometer Welvaart en Welzijn

Barometer Welvaart en Welzijn

Economie Demografie
A1: BBP per hoofd bevolking B1: Demografische druk
A2: Consumentenvertrouwen B2: Bevolkingsgroei
A3: Werkgelegenheidsgroei  
A4: Groei bedrijfsvestigingen
 
Wonen Inkomen & vermogen
C1: Woningtekort D1: Gemiddeld besteedbaar inkomen
C2: Groei woningvoorraad D2: Inkomensongelijkheid
C3: Verkoopwaarde woning D3: Langdurig laag inkomen
  D4: Gemiddeld vermogen
 
Werk Opleiding
E1: Werkloosheid F1: Opleidingsniveau
E2: Langdurige werkloosheid F2: Voortijdige schoolverlaters
E3: Netto arbeidsparticipatie
E4: Arbeidsongeschikten
 
Milieu & leefomgeving Levensgeluk
G1: CO2 emissie H1: Geluk
G2: Fijnstof H2: Tevreden met het leven
G3: Leefbaarheid woonbuurt H3: Tevreden met lichamelijke gezondheid
G4: Living Planet Index H4: Tevreden met psychische gezondheid
Noord-Holland vergeleken met Nederland

De indicatoren in de buitenste ring vormen samen de basis voor de thema's in de tweede ring. De scores van de indicatoren behorend tot een thema worden omgezet tot een gewogen gemiddelde score per subthema. Aan de hand van de scores per subthema wordt vervolgens de algehele gewogen gemiddelde score voor Noord Holland berekend ten opzichte van Nederland.

Daarbij is er rekening gehouden of een hogere score voor een indicator een positieve uitwerking heeft op de Barometer of juist een negatieve uitwerking. Bijvoorbeeld een hogere werkloosheid is een negatief resultaat. Hiermee wordt rekening gehouden bij de presentatie van de indicatoren.

Klassengrenzen op basis van relatieve positie (z-scores):

 • Sterk verslechterd: daling van meer dan -1,5
 • Verslechterd: daling tussen -1,5 en -0,5
 • Gelijk gebleven: tussen -0,5 en 0,5
 • Verbeterd: stijging tussen 0,5 en 1,5
 • Sterk verbeterd: stiging van meer dan 1,5
Jive 2018 z-scores - Noord-HollandTevreden met psychische gezondheid Tevreden met lichamelijke gezondheid Tevreden met het leven Geluk Living Planet Index Leefbaarheid woonbuurt Fijnstof CO2 emissie Voortijdige schoolverlaters Opleidingsniveau Arbeidsongeschikten Netto arbeidsparticipatie Langdurige werkloosheid Werkloosheid Gemiddeld vermogen Langdurig laag inkomen Inkomensongelijkheid Gemiddeld besteedbaar inkomen Verkoopwaarde woning Groei woningvoorraad Woningtekort Bevolkingsgroei Demografische druk Groei bedrijfsvestigingen Werkgelegenheidsgroei Consumentenvertrouwen BBP per hoofd bevolking Levensgeluk Milieu 
 & 
 Leefomgeving Opleiding Werk Inkomen 
 & 
 Vermogen Wonen Demografie Economie
Geen provinciale data Veel slechter Slechter Gemiddeld Beter Veel beter
Noord-Holland vergeleken met voorgaand jaar

De indicatoren in de buitenste ring vormen samen de basis voor de thema's in de tweede ring. De scores van de indicatoren behorend tot een thema worden omgezet tot een gewogen gemiddelde score per subthema. Aan de hand van de scores per subthema wordt vervolgens de algehele gewogen gemiddelde score voor Noord Holland berekend ten opzichte van voorgaand jaar. Daarbij wordt rekening gehouden of een hogere score voor een indicator een positieve uitwerking heeft op de Barometer of juist een negatieve uitwerking. Bijvoorbeeld een hogere werkloosheid is een negatief resultaat. Hiermee wordt rekening gehouden bij de presentatie van de indicatoren.

Klassengrenzen op basis van groeicijfers (%):

 • Sterk verslechterd: daling van meer dan 2,5%
 • Verslechterd: daling tussen -0,5% en -2,5%
 • Gelijk gebleven: tussen -0,5 en 0,5%
 • Verbeterd: stijging tussen 0,5% en 2,5%
 • Sterk verbeterd: stiging van meer dan 2,5%
Jive 2018 Groei t.o.v. voorgaande periode - Noord-HollandTevreden met psychische gezondheid Tevreden met lichamelijke gezondheid Tevreden met het leven Geluk Living Planet Index Leefbaarheid woonbuurt Fijnstof CO2 emissie Voortijdige schoolverlaters Opleidingsniveau Arbeidsongeschikten Netto arbeidsparticipatie Langdurige werkloosheid Werkloosheid Gemiddeld vermogen Langdurig laag inkomen Inkomensongelijkheid Gemiddeld besteedbaar inkomen Verkoopwaarde woning Woningvoorraad Woningtekort Bevolking totaal Demografische druk Weegfactor groei vestigingen Werkgelegenheid Consumentenvertrouwen BBP per hoofd bevolking Levensgeluk Milieu 
 & 
 Leefomgeving Opleiding Werk Inkomen 
 & 
 Vermogen Wonen Demografie Economie
Geen provinciale data Sterk verslechterd Verslechterd Gelijk gebleven Verbeterd Sterk verbeterd

Thema's

Hoe staat Noord-Holland er voor? Economie Cijfers over BBP per hoofd van de bevolking, consumentenvertrouwen, werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen Demografie Cijfers over bevolkingsgroei, groene en grijze druk, en demografische druk Wonen Cijfers over woningtekort, groei woningvoorraad en waarde woningen Inkomen en vermogen Cijfers over vermogen, besteedbaar inkomen, inkomensongelijkheid, en langdurig laag inkomen Werk Cijfers over (langdurige) werkloosheid, arbeidsparticipatie en arbeidsongeschiktheid Opleiding Cijfers over opleidingsniveau en voortijdig schoolverlaten Milieu en Leefomgeving Cijfers over CO2 uitstoot, fijnstof, leefbaarheid en living planet index Levensgeluk Cijfers over geluk, tevredenheid over gezondheid en het leven